Jordbrukspolitikken angår vår helse. Staten bør slutte med branding av kjøtt

I landbruksmeldingen 2016 foreslår regjeringen å kutte statens bidrag til kjøttreklame: Bøndene skal ikke lenger pålegges å finansiere opplysningskontoret for kjøtt og egg over omsetningsavgiften. Dette var et bra og historisk forslag. I og med at kjøtt og spesielt ferdigprodukter av kjøtt kan både gi kreft, diabetes og hjerteinfarkt, vil mindre kjøttreklame redde mange liv. Jeg håper derfor at Stortinget støtter regjeringens forslag.

(innlegget er publisert i Dagsavisen 4. januar 2016)

Det var på tide, eller, riktigere sagt, godt på overtid. Helt siden 1936 har staten, i henhold til Omsetningsloven, krevd at alle bønder som produserer kjøtt innbetaler en brøkdel fra kjøttsalget. De innkrevde pengene har vært brukt til å finansiere kjøttbransjens pr- og markedsføringsselskap - Opplysningskontoret for kjøtt. Ordningen var på sin plass i 1936, da kreft, overvekt og hjerte- og karsykdommer ikke var utbredt, og da antibiotikaresistensen ikke var et problem. I dag er alt annerledes.

Kjøttbransjens opplysningskontor er ingen nøytral opplysningsinstans, men er et pr- og markedsføringsselskap som eksisterer nettopp for å fremme (omsetning av) kjøtt og kjøttprodukter. Med årlig budsjett på mellom 70 og 80 millioner kroner har Opplysningskontoret i 80 år påvirket både store og små til å spise mer kjøtt. Penger til direkte kjøttreklame vi ser på tv kommer i tillegg. Pr-virksomheten har vært vellykket, men resultatet er trist. Kjøttforbruket har økt betydelig, og i dag er helsemyndighetene bekymret over det høye kjøttinntaket i Norge, og råder å spise mindre kjøtt.

Mens Helsedirektoratet, i likhet med verdens ledende kreftforskere og Verdens helseorganisasjon, oppfordrer til å spise mindre kjøtt, fortsetter Opplysningskontoret til å bruke skyhøye summer til akkurat det motsatte. Opplysningskontorets nettside matprat.no tilbyr oppskrifter som øker risiko for/kan gi kreft, diabetes og hjerteinfarkt.

Omfattende forskningsfunn viser at kjøtt og spesielt kjøttprodukter øker risiko for flere typer kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes type to. Likevel har Opplysningskontorets pr-eksperter med sine retoriske grep og hersketeknikker bagatellisert forskningsfunn og fremstilt kjøtt som lite helsefarlig. Helsedirektoratet presenterte nylig den årlige kostholdsrapporten der man spesielt var bekymret over de yngre nordmennenes høye kjøttforbruk. Kjøttbransjens talsperson Dag Reksnes kalte derimot forskningsresultatene for «generelle påstander» i Dagsnytt 18.

Kjøttbransjens reklamekontor har heller ikke hatt dårlig samvittighet for å rette påvirkningen mot skolebarn, og har utgitt oppskriftsbok for skolefaget Mat og helse.

Selv om det for lengst er bred faglig enighet over hele verden om at kjøtt er en matvare som fullstendig er unødvendig i kosten, og som bl.a. kan erstattes av belgvekster, så bruker kjøttbransjens Opplysningskontor enorme ressurser til å skape inntrykk av at kjøtt er nærmest nødvendig for å få nok jern og protein.

Staten pålegger bønder til å finansiere et PR-selskap som pusher kjøtt på forbrukere ved å drive strategisk, langsiktig påvirkning (branding). Dette skader folkehelsen og strider mot helsemyndighetenes mål om redusert forbruk av kjøtt. Å redusere reklame- og markedsføringsbudsjett er derfor et veldig godt og tidsriktig forslag fra regjeringen. Jordbrukspolitikken angår vår helse, og det er godt på tide at statlige bidrag til markedsføring av kjøtt stoppes.