Risikoen ved animalske produkter

Animalske produkter inneholder en del stoffer som ikke er bra for kroppen vår. Oppsummert forskning viser at både animalske matvarer, enkelte stoffer disse inneholder og kosthold med høyt intak av mat fra dyreriket kan føre til utvikling av sykdom. Dette gjelder både råvarer og bearbeidede produkter.

De siste hundre årene er det blitt vanlig med mange livsstilssykdommer i Vesten - hjerte- og karsykdommer, diabetes, overvekt og noen typer kreft. Samtidig er inntaket av animalske produkter som kjøtt, egg og melk skutt i været.


Rødt og bearbeidet kjøtt øker risiko for livsstilssykdommer

Det er godt dokumentert at rødt kjøtt og spesielt bearbeidet kjøtt øker risiko for diabetes type 2, overvekt, hjerteinfarkt og kreft i tykktarm og endetarm, den vanligste formen for kreft i Norge og Vesten.

Både EU, Verdens ledende stiftelse for kreftforskning WCRF, World Cancer Research Fund, Harvard School og Public Health og American Institute for Cancer Research fraråder å spise bearbeidet kjøtt. 


Meieriprodukter og økt risiko for prostatakreft og fedme

World Cancer Research Fund har vurdert effekten av viktige innholdsstoffer i meieriprodukter med hensyn til kreftsykdommer. De konkluderer med at det er sannsynlig dokumentasjon for at kost med høyt innhold av kalsium øker risiko for utvikling av prostatakreft. Dette fremgår i rapporten Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer, av Nasjonalt råd for ernæring, 2011.

Også nyere forskning viser at det er en sammenheng mellom flere typer meieriprodukter og risiko for kreft i prostata.

Fete meieriprodukter har ofte høy energitetthet. I nevnte rapport fremgår det at World Cancer Research Fund konkluderer med at det er sannsynlig sammenheng mellom inntak av mat med høy energitetthet og risiko for vektøkning, overvekt og fedme. Sammenhengen er knyttet til mat med høyt energiinnhold i form av animalsk fett og hurtigmat. Også annen forskning setter meieriprodukter i forbindelse med fedme.

Meieriprodukter er den største kilden til transfett i norsk kosthold. Hele 50 % av transfettet i norsk kosthold kommer fra meieriprodukter. Over halvparten av de mettede fettsyrene i kosten kommer fra meieri- og kjøttprodukter. Det er også en god del kolesterol i melkeprodukter.

Et høyt inntak av transfettsyrer gir økt risiko for koronar hjertesykdom, død av koronar hjertesykdom, plutselig hjertedød, komponenter av metabolsk syndrom og diabetes type 2. Dette fremgår blant annet av rapporten Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer, av Nasjonalt råd for ernæring, 2011.
 

Egg - kolesterol og diabetes

Egg er hovedkilden til kolesterol i kosten. Selv om kolesterol ikke er direkte farlig for de fleste friske uten risikofaktorer, kan kolesterol være helseskadelig for dem som er i risikogruppen. Norske helsemyndigheter har uttalt at det ikke er ønskelig at forbruket av egg øker. Også egg kan være assosiert med økt risiko for diabetes type 2 i befolkningen generelt og med økt risiko for hjerte- og karsykdom hos dem som allerede har fått påvist diabetes.

Sjekk kildene - risikoen ved animalske produkter!

Kreftforskningsorganisasjonene er enige: Unngå ferdigprodukter av kjøtt!

Se også - flere vitenskapelige artikler om kosthold, helse og sykdom: